torsdag 9 april 2009

Ipred-lagen

Ipred-lagen verkar vara en misslyckad konstruktion. Mest för att den verkar bryta mot vedertagna principer på hur rätt ska skipas. Polis ska genomföra undersökningar, åklagare ska väcka åtal och domstol ska döma. Privata intressen ska enbart kunna anmäla. Om jag förstått saken rätt så lämna Ipred en lucka när det gäller informationsinhämtandet för privata intressen.

MEN samtidigt så måste man förundras över situationen. Folk landet runt lägger ner tiotusentals kronor på utrustning för att lagra illegalt material, man överbelastar nätet och betalar hundratals kronor varje månad för överdriven bandbredd och det allra egendomligaste: man skänker i vissa fall pengar till folk för att de ska underhålla servrarna som gör hela spektaklet möjligt. Det hela följer principen: Inte en krona till de som skapat verken!

Som tecknare är jag van vid principen. Tryckare, administratörer, layoutare, redaktörer ska alla självklart ha betalt. När det kommer till tecknaren så blir alla jätteförvånade över att man vill ha betalt. "Inser du att jag inte ens får tio kronor i timmen med den ersättningen?" frågar man, "Men ni tecknare håller väl på för att ni vill skapa, ska ni ha BETALT också?".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar