tisdag 9 augusti 2011

Hur bygger man järnväg?

Som gammal modelljärnvägsbyggare funderar man ju över hur de gör när de bygger järnväg. När man ser rälsen så inser man att skillnaden inte är så stor. Men det måste vara en väldigt stor gubbe som sätter ihop rälsbitarna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar